logoWeb

Absències de l'alumnat ESO

Absències de l'alumnat ESO

¿QUÉ HAN DE FER ELS PARES?

1. Omplin en temps i forma el  document justificant d’absències.

2. Han de consultar la web família per conèixer les absències dels seus fills.

3. Poden comunicar absències per la web família, però és una comunicació no una justificació, cal document.

4. Poden citar-se amb el tutor.

¿QUÈ HA DE FER L'ALUMNE?

1. Ha de tenir  documents de justificació d’absències.

2. Els pot demanar a consergeria o baixar-los de la web del centre.

3. Quan s’incorpora  a l’aula  ha de lliurar el document  justificatiu al tutor i si cal mostrar-lo als professors, per exemple si no ha fet un examen.

CAUSES DE JUSTIFICACIÓ

Segons el nostre RRI:

  • Són absències justificades les absències ocasionades per malaltia o accident, atenció a familiars o altres circumstàncies extraordinàries apreciades pel director o directora del centre.
  • En cap cas són considerades  absències  justificades les causades per error al sistema de transport del centre així com  les produïdes amb el coneixement i consentiment dels tutors legals de l’alumne però sense justificació suficient.
  • La justificació de l’absència depèn sempre de que s’incorpore la documentació oficial que acredite la circumstància.