logoWeb

Listados de Libros de Texto para el curso 2017-2018 (ESO, BACHILLER, FPBASICA, CICLOS)

NOTES A LA COMPRA DE LLIBRES:

  • Els alumnes d’ESO amb adaptació curricular significativa no han de comprar llibres fins al començament de les classes.
  • Els alumnes de 3r ESO del programa PMAR, no han de comprar llibres fins al comencament de les classes.
  • Els alumnes de cicles formatius confirmaran amb els seus professors quins llibres han de comprar al començament de les classes.

NOTAS A LA COMPRA DE LIBROS

  • Los alumnos de ESO con adaptación curricular significativa no tienen que comprar libros hasta principio de curso.
  • Los alumnos de 3º ESO del programa PMAR,  no tienen que comprar libros hasta principio de curso.
  • Los alumnos de ciclos formativos confirmarán con sus profesores qué libros tienen que comprar a principio de curso.

 

Descarregar:

- 1ESO

- 2ESO

- 3ESO

- 4ESO

- 1r FPBásica administratiu i electricitat

- 2n FPBásica administratiu i electricitat

- 1r FPBásica informática

- 2n FPBásica Informática

- 1r Batxiller

- 2n Batxiller